visa föregående sida

<<< Hösten 2020 >>>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Gunilla Andersson   138
1. SPADER4 4(0-1)
2. HJÄRTER4 8(0-2)
3. SPEL4 12(0-3)
4. RUTER2 14(0-4)
5. KLÖVER4 18(0-5)
6. PASS4 22(0-6)
7. SPADER6 28(0-7)
8. HJÄRTER4 32(0-8)
9. SPEL7 39(1-8)
10. RUTER9 48(2-8)
11. KLÖVER4 52(2-9)
12. PASS6 58(2-10)
13. SPADER9 67(3-10)
14. HJÄRTER9 76(4-10)
15. SPEL7 83(5-10)
16. RUTER8 91(6-10)
17. KLÖVER7 98(7-10)
18. PASS11 109(8-10)
19. SPADER5 114(8-11)
20. HJÄRTER6 120(8-12)
21. SPEL6 126(8-13)
22. RUTER6 132(8-14)
23. KLÖVER6 138(8-15)
24. PASS0 138(8-16)