visa föregående sida

<<< Hösten 2020 >>>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Nils-Erik Brandt   166
1. SPADER5 5(0-1)
2. HJÄRTER4 9(0-2)
3. SPEL9 18(1-2)
4. RUTER2 20(1-3)
5. KLÖVER9 29(2-3)
6. PASS8 37(3-3)
7. SPADER5 42(3-4)
8. HJÄRTER4 46(3-5)
9. SPEL8 54(4-5)
10. RUTER6 60(4-6)
11. KLÖVER9 69(5-6)
12. PASS9 78(6-6)
13. SPADER9 87(7-6)
14. HJÄRTER4 91(7-7)
15. SPEL10 101(8-7)
16. RUTER6 107(8-8)
17. KLÖVER6 113(8-9)
18. PASS11 124(9-9)
19. SPADER8 132(10-9)
20. HJÄRTER9 141(11-9)
21. SPEL7 148(12-9)
22. RUTER6 154(12-10)
23. KLÖVER7 161(13-10)
24. PASS5 166(13-11)