Förberedelser
Spelborden märkes med bokstav. (A, B, C osv).
Varje stolplats märkes med nummer och "förflyttningsinstruktioner".
Stol 1 och 2 är de stolarna med ryggen mot ingången. 3 står mittemot 2 och 4 mittemot 1.
Anmälan
Först anmäld får startnummer 1, nästa nummer 2 osv. (ingen könsindelning).
Det krävs minst 8 anmälda för att spelomgången ska spelas
Startnummer 1-4 sitter vid bord A, 5-8 bord B, 9-12 bord C osv.
Lägst startnummer sätter sig på stol 1, näst lägst på stol 2 osv.
Om antal starter inte går jämt upp med 4 bildas par.
Frivillig parbildning är att föredra.
Om det ändå saknas par så bildar de sist anmälda
par tills antal starter är delbart med 4.
Undantag är om det är 11 anmälda, då blir "Gertrud" spelare nummer 12.

Själva spelet då ...
Spelare på stol 1 och 3 resp. 2 och 4 bildar par under rundan.
Spelare efter givaren spelar ut första stick.
Det spelas 24 rundor per omgång enligt följande:
Spader - Hjärter - Spel - Ruter - Klöver - Pass
Denna spelordning upprepas 4 gånger så det blir 24 rundor totalt.
Man måste bekänna färg om man kan.
Överstick är inte tvång.
Alla kort i trumffärgen är högre än övriga kort.
För att vinna rundan måste man ta minst 7 stick.
Undantag är pass, då krävs max 6 stick för att vinna rundan.
Efter 12 rundor (halvvägs) är det kaffepaus.

Rundan är färdigspelad, vem gör vad?
Förlorande par stannar kvar vid bordet och förbereder nästa runda. Spelare med lägst
stolnummer flyttar ett stolnummer (1 till 2 eller 2 till 3), blandar och delar ut korten.
Vinnande par flyttar till nästa "högre" bord ( från A till B, från B till C osv).
Finns inget "högre" bord flyttar man till bord A.
Spelare som satt på stol 3 eller 4 sätter sig på stol 1.
Den andre sätter sig på stol 2 (om ledig) annars stol 4.